Sứ mạng Nhà Trường Y

Trường Đại học Y Dược Huế có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực ngành Y-Dược ở trình độ đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành quả nghiên cứu vào đào tạo và khám chữa bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước; trở thành trường đại học theo định hướng nghiên cứu.

Tầm nhìn

Phát triển Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế theo mô hình Trường - Viện đạt tiêu chuẩn cấp quốc gia vào năm 2030 và hướng tới đạt chuẩn quốc tế vào năm 2045.

Giá trị cốt lõi

Tri trức & Nhân ái

Câu hỏi thường gặp

Những vấn đề mà các bạn sinh viên thường hay thắc mắc

Một số nguồn thông tin sau đây sinh viên cần truy cập, tiếp cận thường xuyên để nắm thông tin:
+ Website của Trường: https://huemed-univ.edu.vn/
+ Hệ thống tích hợp thông tin: https://daotao.huemed-univ.edu.vn/
+ Website Phòng Đào tạo đại học: http://dtdh-ydh.edu.vn/
+ Trang Facebook Đoàn thanh niên - hội sinh viên trường ĐHYD Huế: https://www.facebook.com/doanthannien.hoisinhvienDHY/
Ngoài ra sinh viên có thể liên hệ trực tiếp, qua email/SĐT các phòng chức năng có liên quan của Nhà trường như Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên.
Các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn, thông tin chi tiết hơn ở mục tài liệu.

- Tài khoản thư điện tử công vụ được cấp cho sinh viên để sử dụng từ khi bắt đầu vào học cho đến khi sinh viên kết thúc chương trình học tập tại Trường. Sau khi hoàn tất chương trình học, sinh viên được phép sử dụng tài khoản thư điện tử trong vòng 01 năm tính từ thời điểm ra quyết định hoàn tất học vụ từ phòng Đào tạo. Trung tâm Công nghệ Thông tin sẽ tiến hành thu hồi tài khoản sau khi hết thời hạn sử dụng.
Các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn, thông tin chi tiết hơn ở mục tài liệu.

Thứ 2 đến thứ 6+ Sáng: Từ 7h – 11h+Chiều: Từ 13h30 – 17h(Riêng khu vực tự học tầng 1 mở cửa đến 21h và sáng thứ 7, trừ các ngày lễ và thời gian nghỉ hè)
Các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn, thông tin chi tiết hơn ở mục tài liệu.

Thẻ được sử dụng trong suốt quá trình học tập và gia hạn theo năm học
Các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn, thông tin chi tiết hơn ở mục tài liệu.

- Các HP phải được mở lớp trong học kỳ, năm học được chọn và đã được CVHT duyệt trong KHHT. Sau khi đăng ký lớp HP phải đăng ký nhóm HP là nhóm sẽ được chia để đi thực hành (đối với các HP có cả LT và TH).
- Các HP đăng ký học phải thuộc chương trình đào tạo của Khóa TS, ngành đào tạo mà SV đang theo học.
- Các HP học lại là các HP bị điển F, các HP cải thiện là các HP đạt điểm D.
Các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn, thông tin chi tiết hơn ở mục tài liệu.
Xem tất cả

Bạn vẫn còn các điều cần giải đáp

Hãy đừng ngần ngại liên hệ với Nhà trường