Xin chào các bạn!

CHỌN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI KHOA HỌC THUỘC MODULE DỰ ÁN HỌC THUẬT

Hãy đăng nhập email nhà trường cấp. Chỉ lựa chọn 1 lần và không thể thay đổi. Link sẽ cập nhật khi có thông báo.
Mở vào 16h 09/02/2023

Sứ mạng Nhà Trường Y

Trường Đại học Y Dược Huế có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực ngành Y-Dược ở trình độ đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành quả nghiên cứu vào đào tạo và khám chữa bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước; trở thành trường đại học theo định hướng nghiên cứu.

Tầm nhìn

Phát triển Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế theo mô hình Trường - Viện đạt tiêu chuẩn cấp quốc gia vào năm 2030 và hướng tới đạt chuẩn quốc tế vào năm 2045.

Giá trị cốt lõi

Tri trức & Nhân ái

Câu hỏi thường gặp

Những vấn đề mà các bạn sinh viên thường hay thắc mắc

Dành cho độc giả đã có thẻ Thư viện và chỉ áp dụng đối với sách Tiếng Việt tại tầng 2.
+ Chỉ được mượn tài liệu có trên 3 bản trở lên
+ Mượn tối đa 2 tài liệu về nhà
+ Thời gian mượn 2 tuần(kể cả T7, CN và lễ). Mỗi tài liệu có thể gia hạn 1 lần – 1 tuần
Lưu ý: Nếu trả tài liệu quá hạn sẽ bị phạt theo qui định của Thư viện 10.000 đồng/ ngày trễ hạn/ 1 tài liệu.


Các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn, thông tin chi tiết hơn ở mục tài liệu.

- Lập KHHT là lên KHHT cá nhân cho học kỳ, năm học được chọn bao gồm các HP thuộc chương trình đào tạo thực hiện và các HP cần đăng ký học lại, học cải thiện.
- Cố vấn học tập duyệt kế hoạch học tập cho sinh viên, nếu CVHT chưa duyệt KHHTsẽ không đăng ký được lớp HP.
Các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn, thông tin chi tiết hơn ở mục tài liệu.

- Giảng viên phụ trách môn học hoặc trợ lý giáo vụ đại học sẽ thêm danh sách sinh viên vào danh sách thành viên của môn học. Sinh viên có tên trong danh sách thành viên ở những môn học nào sẽ có quyền truy cập các tài nguyên và hoạt động của môn học đó.
- Nếu sinh viên đã đăng ký học phần nhưng chưa truy cập được môn học, vui lòng liên hệ Giảng viên phụ trách học phần để được hỗ trợ giải quyết.
Các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn, thông tin chi tiết hơn ở mục tài liệu.

- Các HP phải được mở lớp trong học kỳ, năm học được chọn và đã được CVHT duyệt trong KHHT. Sau khi đăng ký lớp HP phải đăng ký nhóm HP là nhóm sẽ được chia để đi thực hành (đối với các HP có cả LT và TH).
- Các HP đăng ký học phải thuộc chương trình đào tạo của Khóa TS, ngành đào tạo mà SV đang theo học.
- Các HP học lại là các HP bị điển F, các HP cải thiện là các HP đạt điểm D.
Các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn, thông tin chi tiết hơn ở mục tài liệu.

Xem điểm toàn khóa, xem điểm theo nhóm học phần, xem kết quả xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và xem kết quả tốt nghiệp.
- Sinh viên có thể giới hạn lại năm học học kỳ hiển thị kết quả học tập bằng cách chọn <> và chọn [Xem] hoặc [In].
- Sinh viên chọn [Xem điểm nhóm học phần], chương trình hiển thị danh sách môn học/học phần sinh viên đang học trong học kỳ được chọn.
Các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn, thông tin chi tiết hơn ở mục tài liệu.
Xem tất cả

Bạn vẫn còn các điều cần giải đáp

Hãy đừng ngần ngại liên hệ với Nhà trường