Câu hỏi thường gặp - FAQs

Nơi bạn có thể tìm thấy các vấn đề thắc mắc mà nhiều sinh viên gặp phải. Những giải đáp mang tính chất gợi ý để giải quyết các vấn đề thắc mắc. Để tìm hiểu đầy đủ hơn bạn có thể xem ở mục tài liệu. Nếu bạn cần sự trợ giúp kịp thời, hãy sử dụng mục liên hệ

- Lập KHHT là lên KHHT cá nhân cho học kỳ, năm học được chọn bao gồm các HP thuộc chương trình đào tạo thực hiện và các HP cần đăng ký học lại, học cải thiện.
- Cố vấn học tập duyệt kế hoạch học tập cho sinh viên, nếu CVHT chưa duyệt KHHTsẽ không đăng ký được lớp HP.
Các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn, thông tin chi tiết hơn ở mục tài liệu.
- Các HP phải được mở lớp trong học kỳ, năm học được chọn và đã được CVHT duyệt trong KHHT. Sau khi đăng ký lớp HP phải đăng ký nhóm HP là nhóm sẽ được chia để đi thực hành (đối với các HP có cả LT và TH).
- Các HP đăng ký học phải thuộc chương trình đào tạo của Khóa TS, ngành đào tạo mà SV đang theo học.
- Các HP học lại là các HP bị điển F, các HP cải thiện là các HP đạt điểm D.
Các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn, thông tin chi tiết hơn ở mục tài liệu.
- Học phí của SV được tính từ đầu học kỳ (khi kết thúc thời gian đăng ký học phần), sau khi được điều chỉnh đăng ký hay hủy đăng ký HP phải nhờ Phòng KH-TC&CSVC tính lại học phí.
Các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn, thông tin chi tiết hơn ở mục tài liệu.
- Danh sách SV theo học HP được xác định từ đầu học kỳ (khi kết thúc thời gian đăng ký học phần). Sau khi đã đưa danh sách HP vào để xếp lịch thi (ít nhất trước khi thi 1 tháng) thì những SV đăng ký sau sẽ không có tên trong danh sách và SV sẽ không thấy được lịch thi.
Các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn, thông tin chi tiết hơn ở mục tài liệu.
Xem điểm toàn khóa, xem điểm theo nhóm học phần, xem kết quả xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và xem kết quả tốt nghiệp.
- Sinh viên có thể giới hạn lại năm học học kỳ hiển thị kết quả học tập bằng cách chọn <> và chọn [Xem] hoặc [In].
- Sinh viên chọn [Xem điểm nhóm học phần], chương trình hiển thị danh sách môn học/học phần sinh viên đang học trong học kỳ được chọn.
Các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn, thông tin chi tiết hơn ở mục tài liệu.
- Giảng viên phụ trách môn học hoặc trợ lý giáo vụ đại học sẽ thêm danh sách sinh viên vào danh sách thành viên của môn học. Sinh viên có tên trong danh sách thành viên ở những môn học nào sẽ có quyền truy cập các tài nguyên và hoạt động của môn học đó.
- Nếu sinh viên đã đăng ký học phần nhưng chưa truy cập được môn học, vui lòng liên hệ Giảng viên phụ trách học phần để được hỗ trợ giải quyết.
Các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn, thông tin chi tiết hơn ở mục tài liệu.
- Tương tác thông qua diễn đàn của các môn học: Sinh viên truy cập vào Diễn đàn của các môn học. Sử dụng chức năng Phúc đáp để trả lời/thảo luận các câu hỏi, chủ đề do giảng viên hoặc sinh viên khác đưa ra. Hoặc sinh viên có thể tạo các chủ đề mới để đưa những nội dung mình chưa hiểu rõ để được giảng viên hoặc sinh viên khác giải đáp.
- Tương tác trực tiếp: Sinh viên sử dụng chức năng Tin nhắn để trao đổi trực tiếp với giảng viên hoặc sinh viên khác.
Các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn, thông tin chi tiết hơn ở mục tài liệu.
- Tài khoản thư điện tử công vụ được cấp cho sinh viên để sử dụng từ khi bắt đầu vào học cho đến khi sinh viên kết thúc chương trình học tập tại Trường. Sau khi hoàn tất chương trình học, sinh viên được phép sử dụng tài khoản thư điện tử trong vòng 01 năm tính từ thời điểm ra quyết định hoàn tất học vụ từ phòng Đào tạo. Trung tâm Công nghệ Thông tin sẽ tiến hành thu hồi tài khoản sau khi hết thời hạn sử dụng.
Các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn, thông tin chi tiết hơn ở mục tài liệu.
- Sinh viên truy cập mail.huemed-univ.edu.vn để đăng nhập.
- Trong lần truy cập đầu tiên sinh viên sẽ đăng nhập với mật khẩu khởi tạo do Trung tâm CNTT cấp, khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ yêu cầu sinh viên đặt mật khẩu mới cho tài khoản của mình.
- Quy định sử dụng và các thông tin khác khi sử dụng vui lòng xem văn bản Hướng dẫn dành cho sinh viên
Các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn, thông tin chi tiết hơn ở mục tài liệu.
- Thiết lập khôi phục tài khoản cho phép sinh viên chủ động đặt lại mật khẩu trong trường hợp quên/mất mật khẩu.
- Nếu sinh vien không cài đặt khôi phục tài khoản, khi mất hoặc muốn mật khẩu phải làm thủ tục cấp lại mật khẩu ở Phòng CT CTSV.
- Các bước cài đặt khôi phục mật khẩu xem trong hướng dẫn dành cho sinh viên.
Các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn, thông tin chi tiết hơn ở mục tài liệu.
Một số nguồn thông tin sau đây sinh viên cần truy cập, tiếp cận thường xuyên để nắm thông tin:
+ Website của Trường: https://huemed-univ.edu.vn/
+ Hệ thống tích hợp thông tin: https://daotao.huemed-univ.edu.vn/
+ Website Phòng Đào tạo đại học: http://dtdh-ydh.edu.vn/
+ Trang Facebook Đoàn thanh niên - hội sinh viên trường ĐHYD Huế: https://www.facebook.com/doanthannien.hoisinhvienDHY/
Ngoài ra sinh viên có thể liên hệ trực tiếp, qua email/SĐT các phòng chức năng có liên quan của Nhà trường như Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên.
Các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn, thông tin chi tiết hơn ở mục tài liệu.
- Nhà trường có các loại học bổng dành cho sinh viên như sau:
+ Học bổng khuyến khích học tập: xét dựa trên điểm TBCHT và xếp loại rèn luyện.
+ Ngoài ra, Nhà trường có rất nhiều học bổng cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập và rèn luyện như: Học bổng Life Start, Vallet, Hoa Linh, Minh Bùi, Cherr for VietNam, Nguyễn Trường Tộ, Hội những người có Huy chương Hàn Quốc…
- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thì có được miễn giảm học phí không hoặc hỗ trợ chi phí học tập không?
Đầu mỗi học kỳ của năm học, Nhà trường đều có thông báo nộp hồ sơ các chế độ chính sách cho sinh viên như miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, chính sách cho sinh viên khuyết tật…Sinh viên chú ý theo dõi các thông báo qua emai công vụ, ban cán sự lớp để làm hồ sơ.
Các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn, thông tin chi tiết hơn ở mục tài liệu.
Hiện nay, Nhà trường chưa có KTX cho sinh viên. Nếu có nhu cầu ở KTX của Đại học Huế, sinh viên có thể liên hệ Trung tâm Phục vụ Sinh viên - Đại học Huế, số điện thoại 0234.3824198, website: http://ttpvsv.hueuni.edu.vn.
Các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn, thông tin chi tiết hơn ở mục tài liệu.
Các đơn vị mà sinh viên thường liên quan nhiều nhất gồm:
+ Phòng đào tạo đại học: xử lý các vấn đề liên quan đến đào tạo, lịch học, lịch thi, đăng ký và rút tín chỉ, cấp bảng điểm và các giấy chứng nhận về điểm, bằng tốt nghiệp…
+ Cố vấn học tập:hỗ trợ, tư vấn về vấn đề học chuyên môn trong quá trình học tại Trường.
+ Phòng chính trị và công tác sinh viên:Xử lý các vấn đề về đánh giá rèn luyện, quản lý sinh viên ngoại trú, cấp các giấy chứng nhận để sinh viên đi nước ngoài, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự,... làm thẻ sinh viên, giải quyết học bổng cho sinh viên, giải quyết các chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật...
+ Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất: Thu học phí, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị phòng học, vệ sinh, bãi xe….
+ Ngoài ra các Khoa, Bộ môn, tổ chức Đoàn và Hội sinh viên... là các đơn vị hỗ trợ sinh viên về các vấn đề liên quan.
Các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn, thông tin chi tiết hơn ở mục tài liệu.
Ngoài vấn đề học tập chuyên môn tại Trường, Nhà trường rất chú trọng và quan tâm tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa và chuyên môn để nâng cao các kỹ năng và kiến thức cho sinh viên. Hiện tại Nhà trường có hơn 30 CLB, đội nhóm ở các mảng hoạt động đáp ứng tốt nhu cầu tham gia các mảng về học tập và giải trí cho sinh viên:
+ Các CLB về học tập: như CLB Ngoại Khoa, Sản Khoa, Nội Khoa, Nhi Khoa, Tim mạch, Y học cổ truyền, Y tế công cộng, Dược Lâm sàng, Kinh tế Dược, CLB Anh Văn, CLB Tiếng Pháp, CLB Sinh viên điều dưỡng...
+ Các CLB về thể thao, văn nghệ, truyền thông: như CLB Bóng chuyển, CLB bóng rỗ, CLB Cờ vua - cờ tướng, CLB Cầu Lông, CLB Karatedo, CLB Vovinam, CLB Nghệ Thuật, CLB Guitar, CLB Truyền thông..
+ Các CLB về hoạt động tình nguyện và kỹ năng: Như CLB Blouse xanh, CLB Kỹ năng, CLB Tiếp sức người bệnh, CLB thắp lên hy vọng, CLB Ngân hàng máu sống ....
Các bạn có thể tìm hiểu thêm các thông tin của các CLB qua ngày hội tân sinh viên hoặc qua fanpage của Đoàn thanh niên - Hội sinh viên: https://www.facebook.com/doanthannien.hoisinhvienDHY
Các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn, thông tin chi tiết hơn ở mục tài liệu.
Thứ 2 đến thứ 6+ Sáng: Từ 7h – 11h+Chiều: Từ 13h30 – 17h(Riêng khu vực tự học tầng 1 mở cửa đến 21h và sáng thứ 7, trừ các ngày lễ và thời gian nghỉ hè)
Các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn, thông tin chi tiết hơn ở mục tài liệu.
Học viên và sinh viên nhà Trường khi sử dụng các dịch vụ tại Thư viện phải xuất trình thẻ Thư viện
Các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn, thông tin chi tiết hơn ở mục tài liệu.

Đăng ký làm thẻ theo tập thể lớp:

Các lớp lập danh sách đăng ký làm thẻ Thư viện theo lớp (gồm các thông tin: Họ tên, ngày tháng năm sinh, mã số sinh viên, quê quán và số ĐT) và 1 file ảnh nộp tại quầy hướng dẫn, tầng 1 của Trung tâm. Nộp lệ phí làm thẻ theo số lượng trên danh sách Nhận phiếu xác nhận đã đăng ký làm thẻ (Phiếu xác nhận có thể dùng để sử dụng các dịch vụ tại Trung tâm).

Đăng ký làm thẻ từng cá nhân:

Đăng ký trực tiếp với CBTV tại quầy hướng dẫn tầng 1 của Trung tâm Điền đầy đủ thông tin cá nhân vào phiếu đăng ký và nộp file ảnh thẻ Nộp lệ phí làm thẻ Nhận phiếu xác nhận đã đăng ký làm thẻ.


Các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn, thông tin chi tiết hơn ở mục tài liệu.
Thẻ được sử dụng trong suốt quá trình học tập và gia hạn theo năm học
Các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn, thông tin chi tiết hơn ở mục tài liệu.

Dành cho độc giả đã có thẻ Thư viện và chỉ áp dụng đối với sách Tiếng Việt tại tầng 2.
+ Chỉ được mượn tài liệu có trên 3 bản trở lên
+ Mượn tối đa 2 tài liệu về nhà
+ Thời gian mượn 2 tuần(kể cả T7, CN và lễ). Mỗi tài liệu có thể gia hạn 1 lần – 1 tuần
Lưu ý: Nếu trả tài liệu quá hạn sẽ bị phạt theo qui định của Thư viện 10.000 đồng/ ngày trễ hạn/ 1 tài liệu.


Các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn, thông tin chi tiết hơn ở mục tài liệu.

+ Xuất trình thẻ Thư viện trước khi vào khu vực tham khảo.
+ Có thể tra cứu tài liệu trên máy tính, ghi chép lại thông tin tài liệu để lấy sách trên giá kệ hoặc tra trực tiếp trên giá kệ (tài liệu được sắp xếp theo phân loại NLM được niêm yết trên giá kệ)
Đối với việc tham khảo luận văn/luận án:
+ Phải đăng ký và điền đầy đủ thông tin vào phiếu mượn luận văn/luận án
+ Nhận luận văn/luận án từ CBTV
+ Tham khảo xong trả luận văn /luận án trực tiếp cho CBTV tại quầy hướng dẫn


Các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn, thông tin chi tiết hơn ở mục tài liệu.
Website của Trung tâm: library.huemed-univ.edu.vn Trang opac của Trung tâm: opac.huemed-univ.edu.vn. Ngoài ra độc giả có thể liên hệ trực tiếp qua email/SĐT của Trung tâm hoặc liên hệ trực tiếp cán bộ Thư viện tại quầy hướng dẫn.
Các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn, thông tin chi tiết hơn ở mục tài liệu.
Trang Facebook chính thức của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế là nơi đăng các bài biết chính thức từ Đoàn-Hội tại địa chỉ: https://www.facebook.com/doanthannien.hoisinhvienDHY/
Các bạn có thể tìm thấy hướng dẫn, thông tin chi tiết hơn ở mục tài liệu.