Sổ tay sinh viên

Sổ tay của sinh viên trường ĐH Y Dược, ĐH Huế cung cấp đầy đủ thông tin về tất cả các lĩnh vực của Nhà Trường đến toàn bộ sinh viên.

Sổ tay