Công cụ hỗ trợ

Mở khóa tài khoản thư điện tử Trường ĐHYD, ĐH Huế

Trang thông tin này hỗ trợ sinh viên/học viên mở khóa tạm các tài khoản của mình khi bị khóa do hết thời hạn sử dụng (đã tốt nghiệp hoặc bị đình chỉ). Hiện công cụ chỉ hỗ trợ mở khóa cho các tài khoản sinh viên/học viên bị tạm khóa vì lý do đã tốt nghiệp hoặc bị đình chỉ từ năm 2021 và chưa đến thời hạn thu hồi tài khoản (Khóa hoàn toàn).

Thời hạn mở khóa tạm thời: 07 ngày, và không được vượt quá thời điểm thu hồi tài khoản là 60 ngày kể từ ngày tạm khóa tài khoản. Sinh viên/học viên có thể yêu cầu mở khóa nhiều lần.

Nhập thông tin tài khoản của bạn

Nhập chính xác tài khoản Email Trường đã cấp cho bạn bạn.

Báo lỗi hoặc cần hỗ trợ?

Vui lòng liên hệ cán bộ quản trị tài khoản thư điện tử Trường ĐHYD, ĐH Huế.

CN. Phan Thanh Luân
SĐT: 0944430088
Email: ptluan@huemed-univ.edu.vn